Certificare ISO

• Certificarea sistemului de management al calitatii ISO 9001
• Certificarea sistemului de management de mediu ISO 14001
• Certificarea sistemului de management OHSAS 18001
• Certificarea sistemului de management HACCP ISO 22000
• Certificarea Standardului de securitate a informatiei ISO 27001
• Cursuri
  
LABOREX 2000

Formular de cotatie

CERERE DE OFERTA

Dorim sa certificam sistemul nostru de management cu un organism de certificare independent. Va rugam sa emiteti oferta dumneavoastra conform datelor
declarate mai jos!

Denumire
firma:
*
Cod EAN
(principal)
*
Adresa sediu: *
Adresa de corespondenta: *
Cod fiscal: *
Nr.Inregistrare la Registrul Comertului: *
Banca:
Cont IBAN:
E-mail: * Pagina de internet:
Telefon 1: * Telefon 2:
Telefon 3: Fax:
Conducator firma:
Functia: Tel. Mobil:
Email conducator:
Responsabil SMC/SMM:
Functia: Tel. Mobil:
Email SMC/SMM:
Persoana de contact: *
Functia: * Tel. Mobil: *
Email contact:
Adresa pentru sediu, puncte de lucru, filiale Nr. schimb
uri
Numar de angajati pe
schimburi
1 2 3 4
Nr. Angaj
ati progr. 8h/zi
Nr.
Total angaj
ati / sedii
Cod
EAN
Sediu: *
Punct de lucru:
Punct de lucru:
Punct de lucru:
(in cazul mai multor puncte de lucru va rugam sa completati cate un exemplar pentru fiecare punct de lucru in parte!) Numar de angajati
(total) / firma:
*
Nota: Introduceti "0" la numarul de angajati pe schimburi in cazul in care nu este valabil.
Solicitam certificarea conform standardelor / cerintelor: *
ISO 9001 OHSAS 18001 Altele
HACCP ISO 14001  
ISO 22000 ISO 27001  
Dispunem de o certificare de sistem: * Da Nu
Daca da, va rugam sa completati tabelul de mai jos, respectiv sa ne transmiteti copia certificatului:
Sisteme implementate: Sisteme certificate: Organismul de certificare: Anul emiterii primului certificat: Termenul de valabilitate al certificatului actual:
Solicitam oferta in vederea accesarii ulterioare a fondurilor nerambursabile: Da Nu
Cine v-a oferit consultanta?
Aveti nevoie de consultanta pentru implementare? Da Nu
De unde ati aflat de activitatea de certificare a firmei noastre?
Alte comentarii: (legat de organismul de certificare)

Identificarea factorilor specifici firmei Dvs.:

Logistica complexa: cel putin doua cladiri sau locatii
Organizare simpla, cu putine functii de decizie
Suprafata mare de desfasurare a activitatii raportat la numarul de angajati, distante mari intre locurile de desfasurare a activit
Mai multe puncte de lucru mari la distante mari cu numar mare de angajati
Punct de lucru foarte mic in comparatie cu numarul de angajati (ex.: doar birou).
Existenta masurilor stricte de securitate (ex.: alimente, aviatie, centrale electrice, etc.)
Exista responsabilitate legat de proiectarea produselor (ex.: ambalaje, productia de substante si materiale periculoase, utilizarea in cantitati importante, etc.).
Exista un program de lucru de noapte (schimbul III) care este inclus in sistem conform caruia exista posibilitatea de a modifica programul de audit
Angajatii vorbesc limbi diferite, ca atare este necesara utilizarea unor translatori pentru efectuarea activitatii zilnice sau nu se poate asigura desfasurarea activitatii auditorilor individual (unul fata de altul).
Sistemul este complex cu procese combinate sau numar mare de activitati speciale
sensibilitatea mediului la impact este mai mare decat este caracteristic in ramura de industrie
Impact indirect semnificativ (ex. legatura intensiva cu sediul intreprinderii mari, sau cu autoritatile publice locale)
Factori neobisnuiti referitor la ramura de industrie, respectiv autorizatii/reglementari legale neobisnuite, (ex. alimente, aviatie, centrale energetice, etc.)
Sistemul de management este implementat de o perioada de timp foarte scurta
Sistemul de management este dezvoltat, functioneaza de mai multi ani, este stabil, in ultimul an s-au efectuat putine modificari
Sistem de management functional, de care dispune organizatia (ex. existenta unui certificat de la un organism de certificare cu acreditare internationala
Un numar semnificativ de angajati efectueaza aceeasi activitate simpla, sau lucreaza pe un numar mare de masini, echipamente de acelasi tip, procesele reprezinta doar o singura activitate (ex. servicii: montarea subansamblelor achizitionate, asigurarea fortei de munca, transport, servicii de curatenie)
Aceeasi persoana este reprezentantul managementului cu calitatea si cu mediul
Manualul este comun, integrat
In ambele sisteme sunt aceleasi persoane responsabile (ex.: auditorii interni, consiliul SMC si SMM, conducere SMC si SMM
© 2007 certification.ro. All rights reserved                                   home | companie | servicii | formular de cotatie | contact
Developed by WeRule Studio